Preview Mode Links will not work in preview mode

Knäcka sociala koden!

Knäcka sociala koden är en podd för dig som arbetar inom skolans värld och söker tips och verktyg för att förstå och bemöta utmanande beteende. Jassim Ahmadi som är huvudansvarig för utbildningsverksamheten ”Din Röst Ska EKA!” kommer att släppa en bok med samma titel som podden till hösten 2018 där hans egen metod lanseras. Syftet med denne är att arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande.

Jun 14, 2018

Petter är en skolkurator på en skola i Stockholm samt arbetar inom BRIS. Han är även författare för tre böcker kring ämnet samtal i skolan. I detta avsnitt ger han oss massa att tänka på och tar sig an fördelar och utmaningar med att samtala med barn i skolan.


Jun 14, 2018

Vi träffar professorn i pedagogik Sven Persson för att prata om relationell pedagogik. Relationer anses vara grunden för all utvecklingen och under detta avsnitt får vi lär oss mer om hur vi kan skapa goda relationer i skolan!


Jun 14, 2018

Vi hade äran att sitta ner med gamla kollegor och prata om Ross Greenes metod CPS. Margareta och Caroline blir de första som certifieras inom metoden i Malmö. Lyssna gärna på deras spännande resa som de har påbörjat!