Preview Mode Links will not work in preview mode

Knäcka sociala koden!

Knäcka sociala koden är en podd för dig som arbetar inom skolans värld och söker tips och verktyg för att förstå och bemöta utmanande beteende. Jassim Ahmadi som är huvudansvarig för utbildningsverksamheten ”Din Röst Ska EKA!” kommer att släppa en bok med samma titel som podden till hösten 2018 där hans egen metod lanseras. Syftet med denne är att arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande.

May 31, 2018

På Söderkullaskolan i Malmö arbetar en härlig pedagog som gör sitt allt och lite till för att skapa bästa förutsättningar möjligt för sina elever. Hans främsta verktyg är relationerna och han drar paralleller mellan dessa och trygghet och studiero. Izet gör oss äran och gäster podden!


May 23, 2018

Idag har vi suttit ner med ingen annan än Gustavo Nazar, en hjälte och förebild för många Malmöbor i arbetet för inkludering och barns rättigheter. Han tar sig an barnkonventionen i detta avsnitt!