Preview Mode Links will not work in preview mode

Knäcka sociala koden!

Knäcka sociala koden är en podd för dig som arbetar inom skolans värld och söker tips och verktyg för att förstå och bemöta utmanande beteende. Jassim Ahmadi som är huvudansvarig för utbildningsverksamheten ”Din Röst Ska EKA!” kommer att släppa en bok med samma titel som podden till hösten 2018 där hans egen metod lanseras. Syftet med denne är att arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande.

Apr 30, 2018

I detta avsnitt sitter vi med Johanna, Elma och Lisa för att lyssna på deras arbete utifrån det interkulturella perspektivet.


Apr 11, 2018

Vi bjöd in eleven Hayat för att utbilda oss i vad en bra lärare är. Hon hade vackra tankar men ändå simpla. Hur hon drar paralleller mellan trygghet, studiero och goda relationer mellan pedagog och elev. Ett avsnitt som inte fåt missas!