Preview Mode Links will not work in preview mode

Knäcka sociala koden!

Knäcka sociala koden är en podd för dig som arbetar inom skolans värld och söker tips och verktyg för att förstå och bemöta utmanande beteende. Jassim Ahmadi som är huvudansvarig för utbildningsverksamheten ”Din Röst Ska EKA!” kommer att släppa en bok med samma titel som podden till hösten 2018 där hans egen metod lanseras. Syftet med denne är att arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande.

Mar 29, 2018

I detta avsnittet är vi i Göteborg och pratar med ingen mindre än Gunilla Dobrin som är skaparen av metoden rePULSE som idag används bland annat inom skolor, ungdomsanstalt, öppenvård och HVB-hem. Hon tar oss på en resa i att förstå tankar, känslor och beteende. Gunilla lyfter även impulser och mognad....


Mar 15, 2018

I detta avsnitt träffar vi Linda Sikström och Daniel Prsa som arbetar med att fortbilda pedagoger i södra sverige kring sitt ledarskap. De lyfter upp hur du som pedagog kan arbeta för att bygga goda relationer i och utanför klassrummet samt diskuterar det auktoritära samt relationella ledarskapet. Kooperativt...


Mar 1, 2018

I detta avsnitt sitter vi ner hemma hos Bo Hejlskov Elvén i Lomma och diskuterar "Lågaffektivt bemötande" samt utforskar hur denna metod kan gifta sig med ett förebyggande förhållningssätt. Bo hjälper oss förstå forskningen som metoden bygger på samt hur den är ämnad att appliceras.