Preview Mode Links will not work in preview mode

Knäcka sociala koden!


Knäcka sociala koden är en podd för dig som arbetar inom skolans värld och söker tips och verktyg för att förstå och bemöta utmanande beteende. Jassim Ahmadi som är huvudansvarig för utbildningsverksamheten ”Din Röst Ska EKA!” kommer att släppa en bok med samma titel som podden till hösten 2018 där hans egen metod lanseras. Syftet med denne är att arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande.

Mar 15, 2018

I detta avsnitt träffar vi Linda Sikström och Daniel Prsa som arbetar med att fortbilda pedagoger i södra sverige kring sitt ledarskap. De lyfter upp hur du som pedagog kan arbeta för att bygga goda relationer i och utanför klassrummet samt diskuterar det auktoritära samt relationella ledarskapet. Kooperativt lärande är också på tapeten!